Print

yarn stock

yarn stock

Display per page
Sort by

Stock 677

Product no.: Stock 677
6.99 *
In stock

Stock 679

Product no.: Stock 679
6.99 *
In stock

Stock 678

Product no.: Stock 678
6.99 *
In stock

stock 614

Product no.: stock 614
9.99 *
In stock

Stock 741 65%mohair, 18%poliammide,17%lana Garzato sfumato 100 grammi

Product no.: Stock 741

Stock 741 65%mohair, 18%poliammide,17%lana Garzato sfumato Ferri 4,5 Unc. 4 140 m100 grammi 

1.99 *
In stock

Stock 752

Product no.: Stock 752
4.97 *
In stock

stock 755

Product no.: stock 755
9.77 *
In stock

srock 764

Product no.: srock 764
5.97 *
In stock

stock 766

Product no.: stock 766
8.12 *
In stock

Stock 769

Product no.: Stock 769
14.99 *
In stock

Stock 770

Product no.: Stock 770
5.99 *
In stock

Stock 772

Product no.: Stock 772
7.39 *
In stock

2958

Product no.: 2958
2.99 *
In stock

2957

Product no.: 2957
6.29 *
In stock

3018

Product no.: 3018
3.97 *
In stock

3021

Product no.: 3021
3.54 *
In stock

3031

Product no.: 3031
1.97 *
In stock

3042

Product no.: 3042
1.97 *
In stock

3048

Product no.: 3048
6.67 *
In stock

3066

Product no.: 3066
7.50 *
In stock

3073

Product no.: 3073
2.19 *
In stock

3075

Product no.: 3075
4.49 *
In stock

3093

Product no.: 3093
4.49 *
In stock

3095

Product no.: 3095
4.49 *
In stock

3097

Product no.: 3097
2.77 *
In stock

3099

Product no.: 3099
2.55 *
In stock

4006

Product no.: 4006
1.77 *
In stock

4007

Product no.: 4007
2.29 *
In stock

4021

Product no.: 4021
5.97 *
In stock

4022

Product no.: 4022
5.97 *
In stock

4029

Product no.: 4029
1.80 *
In stock

4031

Product no.: 4031
3.57 *
In stock

4033

Product no.: 4033
0.99 *
In stock

4046

Product no.: 4046
4.77 *
In stock

4049

Product no.: 4049
5.47 *
In stock

4050

Product no.: 4050
4.47 *
In stock

4053

Product no.: 4053
8.73 *
In stock

4061

Product no.: 4061
3.75 *
In stock

4062

Product no.: 4062
8.99 *
Old price 18.53 €
You save 51 %
In stock

4069

Product no.: 4069
6.57 *
In stock

4070

Product no.: 4070
6.93 *
In stock

4080

Product no.: 4080
2.75 *
In stock
*
Prices incl. VAT, plus delivery